Home

English

Curriculum voortgang 
Onderstaand vindt u mijn curriculum.
Ik ben meteen begonnen met het geheel inrichten, van een technisch goed functionerende computer, met Windows 10 Professional en andere software. Ik heb bijvoorbeeld geleerd wat partities zijn en hoe je na de installatie een image kan maken. Voornamelijk geleerd wat het belang, de daadwerkelijke functie en toegevoegde waarde van systeembeheer inhoudt, en ik ben me de tools hiervoor eigen aan het maken.

In de eerste week ook de onderdelen van het moederbord geleerd en ik heb een computer gedemonteerd en weer in elkaar gezet. Ook heb ik geleerd wat een router doet, hoe die te benaderen en hoe SSID en Wifi-wachtwoord in te stellen.

De routerinstellingen zijn behandeld en ik heb met het MAC-nr en Ip adres via het netwerk met Wake On Lan (WOL) een computer opgestart. Tevens heb ik kennis opgedaan omtrent alles wat betreft Server 2016 en Exchange mail server geïnstalleerd

Inmiddels kan ik ook bestanden veilig stellen van een gecrasht systeem zonder de harddisk er uit te hoeven nemen en een PXE server inrichten.


Zie het onderstaande curriculum.
De blauwe onderdelen zijn in de eerste week behandeld. Vanaf dag 4 kon ik al met de opbouw van mijn website beginnen, welke wordt aangepast naargelang mijn vorderingen.

 
Voorbeeld Overzicht Competenties 

Progress

Below you will find my curriculum.

I am immediately started with the total equipment of a technically well functioning computer, with Windows 10 Professional and other software. For example I learned what partitions are and how to create an image after installation. Mainly I learned what the actual function, the importance and added value of systemmanagement, and owning the tools to do this.

In the first week I also learned the parts of the motherboard and I have disassembled and reassembled a computer. I've learned what a router does, how to acces it and how to set SSID and Wi-Fi password.

The router settings were treated and I started up a computer with the MAC-nr and Ip address via the network with Wake On Lan (WOL). I also gained knowledge about everything concerning Server 2016 en Exchange mail server.

 
Example Overview competenceSee the curriculum below

 

V

1e week

 

 

 

 

V

Overige reeds behandelde onderdelen

 

 

Other parts already treated

 

Comptia A+ & Security

 

 

Comptia A+ 1e>>>>>

 

 

Comptia A+ 2e>>>>>

 

 

IT Skills>>>>>>

 

 

Cybersecurity Whitelisten

 

 

Comptia technician

 

 

Comptia network

 

 

Comptia A+ & Security

 

 

Office 

 

 

Start guides 365

 

 

Mail-Merge Word met Excellijst

 

 

Assertiviteitscursus vrouwen/meiden in de ICT

 

 

Assertiveness course for women/girls in IT

 V

Weerbaarheid tegen seksuele intimidatie

1

 

Viability to sexual harassment

 

Basiskennis &

 

OS installeren

 

Basic Knowledge &

OS setup

 V

Bios Basic In en Output System

2

 

 V

Boot sequence/opstart volgorde CD/DVD eerst

3

 V

Windows 10 install 

4

 V

Sata drivers

5

 V

Drivers zoeken installeren, extraheren 7 zip etc.

6

 

Install driver search, extract 7 zip etc.

 V

Administrator inschakelen

7

 

Activate administrator

 V

Docunenten op D user

8

 

Documents on D user

 V

Documenten on D administrator

9

 V

I-tunes on D

10

 V

Overbodige bestanden verwijderen

11

 

Removing unnecessary files

 V 

Windows 10 installeren  ( + 5 t/m 10) Schijfindeling, Privacy instellingen

12

 

Install Windows 10 (+ 5 to 11) Disk layout, Privacy settings.

 V

Activatie W10 hashwaarde

13

 V

Schijfbeheer C verkleinen D maken

14    

 

Decrease disc management C. Create D patition

 V

Hyberfil sys (slaapstand verwijderen
Disable sleep mode)

15

 V

Wachtwoorden verwijderen

 

 

 

Delete passwords

 

 

16

 

Hardware theorie

 

 V

Generations computers

17

 V

BIOS en batterij,  geluidskaart, video

18

 

BIOS and battery, sound card, video.

 V

Power supply (voeding) Geluidskabel op DVD

19

 

Sound cable on DVD

 V

Harddisk IDE master, slave, jumpers

20

 V

Sata 7200-rpm IDE 5400-rpm

21

 V

SSD disk trim

22

 V

Moederbord en onderdelen

23

 

Motherboard and components

 V 

Processoren en geheugensoorten.

24

 

Processors and memory types.

 V  

MS DOS course, batch file programming

25

 V 

BurnInTest

26

 

Elektra  Electricity

 

 V

Verschil Amerikaans en Nederlands elektra systeem

27

 

Difference American and Dutch electricity system

 V

Landenoverzicht en stekkertype

28

 

Country overview and plug type

 V

U= i x r

29

 V

Aardlekschakelaar, lekstroom, overige aarding.

30

 

Groundleakswitch, leakage current, other grounding.

 V

Van AC naar DC en waarom adapters

31

 

English

From AC to DC and why adapters

 V 

Noodaggregaat (druppellader & brandstof)

32

 

Emergency unit (drip charger & fuel)

  V

Batterijen. Formaten en aanduidingen, AA etc.

33

 

Batteries. Formats and indications, AA etc.

 

Praktijk Practice

 

 V

Computer geheel demonteren en hermonteren

34

 

Disassemble and remount the computer completely

 V

Bios flashen

35

 V

Image maken en terugzetten

36

Create and restore image

 V

Partioneringsoftware en Klonen
Partioning software and Cloning

37

 V

Processor upgrade (CPU)

38

 V

Harddisk kopieren met image en part. software

39

 

Copy harddisks with an image, creating partitions

 V

Harddisk data, erase

40

 

Data veilig stellen 

 

Securing data

 V 

Steganografie

41

Voorkomen dat data en/of vertrouwelijke gegevens worden verstopt in een afbeelding en het bedrijf worden uitgesmokkeld

 

Counteracting the dissemination of data via photos

 V

Data veilig stellen. 

42

Rechten beheer overnemen

 

English

Secure data.

Take over right management

 V

Virtule USB stick 8.1 configureren

43

 

Virtual USB flash drive configuration 8.1

 V

GPT disk  bestanden kopieren naar MBR disk / NAS

44

 

Copy data from GPT disk toMBR disk/NAS

 V

GPT naar NTFS converteren

45

 

Convert GPT ro NTFS

 V

Convert Dynamic Disk to Basic Disk without Data Loss

46

 V

Harddisk testen, fouten en gewerkte uren.

47

 

Harddisk testing, errors and hours worked.

 

Netwerk - Network

 

 V

Van wie is het internet? ISOC, InfrastructuurVerrekening, abonnementen FUP

48 

Kabel, koper, glasvezel

 

From who is the internet?

ISOC, Infrastructure

Settlement, subscriptions FUP

Cable, copper, fibreglass

 V

Router benaderen, instellingen

49

Manual opzoeken van type en inlog ip achterhalen.

 

Router approaching, settings

Search manual for type and login ip.

 V

ISDN hernoemen en Wifi beveiligen

50

 

Rename ISDN and secure Wifi

 V

Wake on lan. Mac & IP.
Magic package, Intranet

51

 V

Cisco

52

 V

Functioneel netwerkontwerp met firewall, server en clients opstellen en uitwerken

53

 

Creating and developing functional network design with firewall, server and clients

 V

Hubs

54

 V

Power over LAN

55

 V

Repeaters

56

 V 

Netwerkprinter installeren en configureren.

57

 

Install and configure a network printer.

 V 

Netwerkkabel maken en doormeten

58

Create and testing a network cable.

 V 

NAS externe harddisk, andere pc in netwerk benaderen

59

Bestanden delen.

 

Approaching the external hard disk (NAS) or to a networked PC

Share files.

 V

Raid 1-5 & SCSI technology

60

 V

Vlan  OSI

61

 V

IPv6 Manual and test

62

 V

Binair

63

 

Thin Clients

 

 V

Thin Clients Windows 10

64

 

Thin Clients Linux

65

 V

Virtual disk, Reboot restore, Returnill, Windows steady

66

 

Portfolio, website 

 

  V

Creating a website in HTML 5 Portfolio

67

 

Mail

 

 V 

Mail clients in Outlook

68

 V

Outlook configuration.
PST file to another PC

69

 

Server 2016, Exchange mailserver 2016

 

 V

Creating room for 1 Server and 2 users (employees, cals)

70

 V

Installing Server 2016

71

 V

Raid drivers

72

 V

Installing Active Directory, DNS and DHCP to Create a Windows Server 2012 Domain Controller

73

 V

Adding Windows 10 Computers to a Windows Server 2016 Domain

74

 V

Block users from installing or running programs in Windows 10/8/7

75

 V 

Installing Office 2016

76

( Outlook)

 V

Setup Exchange mailserver 2016

77

 V

Configuring Outlook 2016 on Server and communicating with 2 users

78

 V  

Set maximum mail size attachments  

79

 V

Using VNC, Teamviewer

80

 V 

Router configuration. Port forwarding-triggering

81

 V

Check whether a wake up lan computer really start, using internet-connected cameras

82

 V

Mirror, raid 1-5 

83

 V 

Raid configuration and Cryptolockers 

84

 V

Basic and dynamic disks

85

 

PXE server

 

 V

Installeren en configureren van een PXE server

86

 

Installing and configuring a PXE server

 

Private cloud

 

 V

Private cloud to keep out American organisations

Een private cloud creëren om Amerikaanse pottenkijkers te weren.

87

 

Troubleshooting

 

 V

 

88

Macrium reflect errors
Netflix etc.