Home 

English

Herstelpunt.

Het is helaas niet mogelijk om een herstelpunt te maken, zoals met Windows 10.
Een image kan wel.
Dat is in feite ook een herstelpunt.
Macrium Reflect free werkt niet op een server
Je kan een 30 dagen trial Server  versie van Macrium Reflect downloaden.
Macrium server kost geld.

Maar je kan de free versie toch wel gebruiken.
Je gebruikt de rescue cd of een PXE server om de server met Macrium te starten.
En dan kan je een image maken.
Het heeft er mee te maken dat Macrium met een werkende server detecteert dat het een server is.
Door met Macrium te starten is het OS niet actief en daarom lukt dat wel.Restore point.

Unfortunately, it is not possible to create a restore point, as with Windows 10.

An image is possible.

In fact, it is also a restore point.

Macrium Reflect free does not work on a server

You can download a 30 day trial Server version of Macrium Reflect.

Macrium server costs money.

 

But you can use the free version anyway.

You use the rescue cd or a PXE server to start the server with Macrium.

And then you can create an image.

It has to do with the fact that Macrium with a working server detects that it is a server.

By starting with Macrium the OS is not active and therefore you can do that.