22-11-2016: Microsoft Exchange 2016 is nog niet klaar voor Windows Server 2016 in een productie omgeving. Het IIS host proces W3WP.exe genereert foutmeldingen. Er is op het moment nog geen workaround of oplossing beschikbaar.

Install Microsoft Exchange 2016 in Windows Server 2016

In dit artikel wordt stap-voor-stap beschreven hoe Microsoft Exchange 2016 kan worden ge´nstalleerd in Windows Server 2016. De installatie komt grotendeels overeen met de vorige installaties van Exchange. Voordat we met de installatie gaan beginnen is het belangrijk om van het onderstaande kennis te nemen:

 • Er wordt een Active Directory schema update uitgevoerd, welke niet kan worden teruggedraaid. Maak een back-up van de Active Directory voordat je gaat beginnen wanneer je dat nodig acht.
 • Als Microsoft Exchange voor het eerst wordt ge´nstalleerd moet je een Organization Name kiezen.  De Organization Name kan achter niet worden gewijzigd.
 • Installeer NET Framework 4.5.2 op de server waarvan de Active Directory schema update wordt uitgevoerd.
 • Alleen Microsoft Exchange 2016 Cu3 en later ondersteund Windows Server 2016.
 • Ipv6 moet samen met Ipv4 worden ingeschakeld op de netwerkkaart. Schakel de beide TCP/IP versies niet uit.

Prep
Een nieuwe installatie van Exchange 2016 bevat een Active Directory schema update, deze wordt automatisch uitgevoerd bij de installatie. Bij grotere organisaties is de kans groot dat er een keuze wordt gemaakt om de Active Directory Schema Update uit te voeren vanaf een andere server. Daarom wordt in dit artikel de beide handelingen gescheiden. We gaan de Active Directory schema update uitvoeren en daarna de installatie van Microsoft Exchange 2016.

Active Directory schema update

 • Open Powershell en voer de onderstaande commando uit:
Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

 • Unpack de installatie bestanden van Exchange 2016 naar een map.
 • Open powershell en navigeer naar de map waar de installatie bestanden van Exchange 2016 staan.
 • Om de schema update uit te voeren, voer de onderstaande cmdlet uit:
.\setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Active Directory Schema update is voltooid.

Om de Active Directory geschikt te maken voor Exchange 2016 moet de onderstaande cmdlet worden uitgevoerd. Wanneer de schema update nog niet is uitgevoerd zal deze ook bij deze stap alsnog worden uitgevoerd. Bij deze stap moet de Organization Name worden opgegeven.

De Organization Name kan achteraf niet worden gewijzigd, kies daarom een naam waar je tot het einde tevreden mee bent!
 • Voer de onderstaande cmdlet uit.
.\setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:"FUTURE" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Het voorbereiden van de Active Directory is gelukt.

Alle voorbereidingen voor de Active Directory zijn nu afgerond. Om Exchange 2016 te kunnen installeren zijn er nog een aantal Features worden ge´nstalleerd.

 • Voor de installatie van de Features voer de onderstaande cmdlet uit.
Install-WindowsFeature NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, ADLDS, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

Installeer Exchange 2016 Mailbox Role

De Active Directory is voorbereid, we kunnen nu overgaan tot de daadwerkelijke installatie van Exchange 2016.

 • Open setup.exe in de installatie map van Exchange 2016.

 • Vink Connect to the Internet and check for updates aan en klik vervolgens op Next. Daarna worden de updates gedownload, als er geen updates beschikbaar zijn wordt dit aangegeven. Vervolgens worden de installatiebestanden naar een tijdelijke map gekopieerd.

 • Klik op Next om de installatie te beginnen.

 • We lezen natuurlijk even de ĹLicense Agreementĺ door en zijn er natuurlijk mee eens;) Klik op Next.

 • Selecteer Use Recommend Settings en klik op Next.

 • Bij de volgende stap is het belangrijk te bedenken welke keuze je gaat maken. Een mailserver volstaat met de Mailbox Role.  Selecteer alleen deze optie en klik op Next.

Edge Transport Role

De Edge Transport Role is een optionele functie voor extra veiligheid en zorgt voor een veilige e-mailstroom voor het inkomende en uitgaande e-mailverkeer. Dit wordt belangrijk als de mailserver achter een DMZ wordt geplaatst. Ongewenste programmaĺs en virussen worden buiten de deur gehouden. Het is weliswaar niet zo sterk als andere vergelijkbare producten, zoals Exchange Online Protection, maar zeker het overwegen waard als je deze functionaliteit wil toevoegen aan je mailserver.

 • Wijzig eventueel de installatie locatie van Exchange 2016. Overweeg om Exchange 2016 op een C:\ drive te plaatsen en de database en de Transport Queue en Database op een andere partitie met meer opslagruimte en diskperformance. Hiervoor verwijst ik je graag naar een artikel van Microsoft: Change the location of the queue database. Klik op Next.

Als je de begin stappen van deze handleiding hebt gevolgd, krijg je nu geen mogelijkheid tot het kiezen van een Organization Name, dit hebben we immers al voorbereid. Wanneer je deze stappen niet hebt gevolgd moet bij het volgende dialoogvenster een Organization Name worden gekozen. Klik vervolgens op Next.

 • Kies bij No en vervolgens op Next. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een eigen anti-virus-en/of spam software wordt gebruik gemaakt kan deze optie worden uitgeschakeld. Dit is ook naderhand nog te wijzigen.

 • Er wordt gekeken of de server aan de vereisten voldoet. Dat is het nu het geval, klik op Install. De installatie van Exchange 2016 gaat van start, dit kan even duren afhankelijk van de snelheid van de server.

Klik na de installatie op Finish, herstart de server en je kunt gebruik gaan maken van Exchange 2016.